Przejdź do treści

The event will be live-streamed here on
September 20, 2022 at 4 pm CET / 10 am EDT

Odtwórz wideo

Piotr Bartkiewicz
Head of Delivery Center/AVP w GlobalLogic Koszalin

 

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie pracy w sektorze IT. Moja kariera zawodowa związana jest w szczególności z sektorem wytwarzania oprogramowania. Moje doświadczenie zawodowe, skupione wokół tworzenia międzynarodowych zespołów zespołów jak również rozwoju kompetencji zapewniających wytwarzanie wysokiej jakości oprogramowania. Moje działania zawodowe związane są również ze współpracą z instytucjami edukacyjnymi, w celu tworzenia mechanizmów i narzędzi dostosowujących programy dydaktyczne do potrzeb rynku pracy sektora IT. Dzięki tym aktywnościom, udało się stworzyć oraz wdrożyć wiele projektów jak m.in.tworzenie specjalności na potrzeby rynku, programy stażowe czy program rozwoju studentów. Pełniąc rolę członka Rady Uczelni biorę czynny udział w tworzeniu strategii uczelni skupiając się w szczególności na tworzeniu mechanizmów współpracy uczelni z biznesem w zakresie tworzenia programów nauczania jak wspierania transferu R&D.  Jestem również członkiem prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz konwentu pracodawców Wydziału Informatyki.

Paweł Brodziński,
CEO, Lunar Logic

 

Doświadczony lider zespołów tworzących oprogramowanie. W swojej karierze zarządzał zespołami od kilku do 150 inżynierów. Formalnie jest prezesem Lunar Logic. Formalnie, bo Lunar Logic jest organizacją, która funkcjonuje bez menadżerów jakiegokolwiek szczebla. I nie jest to jedyna rzecz, która jest w Lunarze nietypowa.

Jest pionierem zarówno w obszarach tzw. organizational design (m.in. Radical Self-Organization) jak i organizacji pracy (m.in. Portfolio Kanban, pierwsze wdrożenie Kanbana w IT w Polsce).

Paweł jest popularnym prelegentem na konferencjach w kraju i za granicą. Pod adresem brodzinski.com można znaleźć jego bloga gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami.

Aleksandra Ostrowska
HR Business Partner, Intive Gmbh Sp. z o.o.

 

HR Business Partner z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze twardego i miękkiego HR, które zdobywała zarówno w małych firmach rodzinnych, jak i w dużych międzynarodowych korporacjach z branży bankowości, energetyki, transportu i IT. W części z nich tworzyła procesy HR od podstaw, w innych wdrażała nowe rozwiązania lub ulepszała już istniejące. Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi. Wykształcenie zdobywała głównie na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi, Prawo Pracy, Coaching i HR Business Partner. Prywatnie mama 13-miesięcznej Marcysi. Uwielbia też dobrą kuchnię i aranżuje wnętrza.

Tomasz Klekowski

 

Jest ekspertem i doradcą w zakresie tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Posiada wszechstronne doświadczenie rynkowe i szerokie doświadczenie międzynarodowe.

Tomasz Klekowski jest twórcą studiów Biznes.AI oraz współpracownikiem grupy doradczej Ockham. Współpracuje z think tankami, uniwersytetami, funduszami VC  w Polsce i zagranicą.

Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości współpracownikiem Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna ze 100 osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w 2019.

Poprzednio odpowiadał za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel, zarządzając zespołem zajmującym się miedzy innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, technologiami chmurowymi, HPC, 5G oraz cyberbezpieczeństwem. Odpowiadał za współpracę z segmentami telekomunikacji, finansów (FSI), Cloud Service Providers, retailu, edukacji, transformacji przemysłu i segmentu pojazdów autonomicznych.  Funkcję tę pełnił od 2013 do 2018 roku

Wcześniej Tomasz Klekowski pracował jako Regional Manager na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku. W ciągu swojej kariery zajmował się wszystkimi segmentami rynku i pracował z całym spektrum kanałów sprzedaży i marketingu: od segmentu enterprise, przez SMB i segment konsumencki, pracował z sieciami retail, kanałem resellerskim, zarządzał dystrybucją i współpracą z producentami sprzętu komputerowego.

Efektywny manager, zarządzana przez niego organizacja była kilkukrotnie nagradzana tytułami najlepszego pracodawcy w Polsce i regionie CEE.

Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme.

Katarzyny Rusek

 

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zdobywane głównie (choć nie tylko) w firmach technologicznych. Od 2006 roku jest związana zawodowo z firmą SAP Polska, gdzie aktualnie pełni funkcję  Wiceprezeski Zarządu, Dyrektora ds. Personalnych na Polskę i Ukrainę oraz - w ramach struktury SAP – funkcję HR Business Partnera. Jest odpowiedzialna za realizację projektów i programów m.in. takich jak: zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą, planowanie następstw, sales i presales academy, wdrożenia wewnętrznych programów długoterminowych benefitów opartych o akcje itd. Jest również wewnętrznym coachem i mentorem. Szczególnie jako praktyk docenia rozwiązania i technologie, które wspierają rozwój kapitału ludzkiego, m.in. zarządzanie efektywnością, rekrutację, szklenia oparte o e-learning i zarządzanie wynagrodzeniami, a także zaawansowane rozwiązania do monitorowania i raportowania procesów i danych HR.

dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

 

Profesor w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Od ponad 20 lat związany z badaniami społecznymi, marketingowymi i ewaluacją polityk publicznych. Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniach rynku pracy, niedopasowania kompetencyjnego, sytuacji osób młodych na rynku pracy, rozwoju kompetencji oraz innowacji w organizacjach. Autor i współautor licznych publikacji w tym obszarze. Zwolennik nowatorskich metod badawczych łączących zalety podejść jakościowych i ilościowych i ich praktycznego zastosowania – szczególnie w obszarze ewaluacji (QCA, metoda Q). Współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Od 2008 roku w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego odpowiada za badania pracodawców oraz realizację sektorowych analiz kompetencji. Współautor podejścia szacowania niedopasowania kompetencyjnego w zakresie umiejętności ogólnych jak i zawodowych.

Iwona Krysinska
Socjolog z wykształcenia, badacz z zawodu i z zamiłowania.

 

Obecnie, w Sekcji Badań i Strategii Departamentu Analiz i Strategii PARP, uczestniczy w koordynacji projektów badawczych w ramach projektów: Bilans Kapitału Ludzkiego (branża finansowa) i Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (branża telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo), a także jest współautorem raportów z serii „Monitoring trendów w innowacyjności”.

Wcześniej zaangażowana w projekty komercyjne typu B2B oraz U&A w ramach pracy w agencji badawczej, a także w projekty o tematyce społecznej i edukacyjnej w ramach współpracy z jednostkami naukowymi.

Nina Pankiewicz
Starsza Specjalistka ds. HR; home.pl

 

Organizatorka szkoleń z 10-letnim doświadczeniem. Jej projekty szkoleniowe dotyczą m.in. rozwoju kompetencji miękkich. Odpowiedzialna za szkolenia i rozwój pracowników, skuteczny onboarding pracowników w organizacji, integrację pracowników i komunikację działu HR. Szczególnie dumna z projektu książki kucharskiej, stworzonej wspólnie z pracownikami home.pl. W życiu prywatnym pasjonatka jazdy na rowerze, gotowania i pieczenia.

Jakub Wróblewski

 

Socjolog, ewaluator, badacz społeczny i analityk, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Współpracownik i ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także przedstawiciel Zarządu i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Ekspert posiadający doświadczenie w realizacji projektów badawczych i doradczych dla jednostek samorządowej i centralnej administracji publicznej, a także organizacji pozarządowych i instytucji sektora edukacyjnego.

Uczestnik i prelegent na konferencjach branżowych: VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych (Warszawa, 2019), Tydzień Jakości Kształcenia (TJK) Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 2019), IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna (Toruń, 2019), International Organization for Cooperation in Evaluation w ramach 13th Biennial Conference organizowanej przez European Evaluation Society (Saloniki, 2018), Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce (Poznań, 2018), Sektorowe podejście do kwalifikacji – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji (Warszawa, 2018).

Magdalena Chudyk
HR Manager w Sagra Technology Sp. z o.o.

 

Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi obszarami HR w branżach: produkcyjnej, BPO, FMCG oraz IT. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, ma za sobą wiele projektów rekrutacyjnych, z zakresu rozwoju kompetencji, wdrożeń pracowników do organizacji, outplacementu oraz automatyzacji procesów HR. Jako HR Manager łączy pasję do rozwoju ludzi z możliwością realnego wpływania na kształt polityki HR.

Ekonomista z wykształcenia (Uniwersytet Szczeciński, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim). Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni i kawy.

dr Magdalena Ławicka
- na stanowisku Dyrektorki Operacyjnej jest odpowiedzialna za rozwój Klastra ICT Pomorze Zachodnie, jednego z największych klastrów technologicznych w Polsce.

 

W ramach działalności Klastra prowadzi zamkniętą ekspercką grupę pn. „Dobre praktyki HR w IT”, w ramach której co dwa tygodnie prowadzi dyskusje na forum online z dyrektorami i menedżerami ds. HR największych firm technologicznych na Pomorzu Zachodnim. Specyfika branży IT sprawia, że firmy zupełnie inaczej budują swoje relacje z pracownikami, dbając o jak najlepsze doświadczenia zarówno kandydatów (osób w procesie rekrutacji), jak i swoich aktualnych pracowników, co przekłada się odpowiednio na politykę wynagrodzeń i proponowanych benefitów. Tematy związane z dalszym udoskonalaniem tych obszarów, często goszczą na forum wspomnianej eksperckiej grupy.

Doktor nauk ekonomicznych, która swoją pasję badawczą i dydaktyczną realizuje na Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania). Strategiczny rozwój relacji biznesowych i networking branży IT na Pomorzu Zachodnim oraz budowanie wartości organizacji i przewagi konkurencyjnej opartej na relacjach z kluczowymi interesariuszami – stanowią główne obszary zainteresowań naukowych oraz zawodowych.

Więcej informacji odnośnie profilu zawodowego: https://www.linkedin.com/in/magdalenalawicka/

Katarzyna Lisek

 

Badaczka, ewaluatorka, ekspertka do spraw oceny efektów projektów innowacyjnych oraz badań w obszarze rynku pracy.  Specjalizuje się w ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Pracowała w zespołach oceniających efekty pomocy publicznej skierowanej do przedsiębiorstw w ramach POIR, ewaluowała realizację oraz efekty programu inno_LAB, brała udział w pracach zespołu opiniującego skuteczność kryteriów wyboru projektów w konkursach POIR. Obecnie ekspertka ds. ewaluacji formatywnej innowacji powstających w Inkubatorze Włączenia Społecznego. Jest ekspertką ds. badań społecznych w obszarze rynku pracy. Pracuje przy projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego. Zajmuje się zarówno badaniami przekrojowymi, dotyczącymi ogółu populacji polskich pracowników i pracodawców, jak i badaniami sektorowymi w branży IT.

Anna Szczucka

 

Koordynatorka I i II edycji badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze IT, ekspertka w zakresie rozwoju kompetencji na rynku pracy oraz innowacyjności przedsiębiorstw w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Socjologii UJ. Od kilkunastu lat w pracy naukowej i badawczej koncentruje się na obszarach rozwoju kompetencji na rynku pracy, ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, realizacji innowacyjnych projektów w politykach publicznych, a także innowacji społecznych. W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego odpowiada za badania przekrojowe przedsiębiorstw w zakresie inwestycji i rozwoju kompetencji kadry oraz realizację badań branżowych w IT. Obecnie zaangażowana także w realizację projektu naukowego dot. rekonstrukcji mechanizmu prowadzącego do wzrostu innowacyjności firm z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów i porównawczej analizy jakościowej (QCA). Ekspertka ds ewaluacji końcowej innowacji powstających w Inkubatorze Włączenia Społecznego, którego celem jest pobudzenie innowacyjności i stworzenie ekosystemu wspierającego generowanie nowych, zalążkowych innowacji.

Jan Strycharz

 

Ekonomista z doświadczeniem w badaniach rynku, badaniach konsumenckich, czy – szerzej – w zbieraniu informacji o doświadczeniach i potrzebach klientów. W ciągu ostatnich 10 lat swojej aktywności zawodowej był autorem i wykonawcą wielu projektów szkoleniowych, warsztatowych, czy konferencyjnych dotyczących tematyki innowacji biznesowej i społecznej. Prowadzi procesy innowacyjne wykorzystujące wiedzę o kliencie do wprowadzania ulepszeń w produktach, usługach, czy procesach wewnętrznych (np. rekrutacja, czy podnoszenie kompetencji pracowników). Współpracował zarówno z biznesem, jak i z organizacjami pozarządowymi, czy podmiotami administracji publicznej. Jest doświadczonym moderatorem procesów opartych o metodykę Design Thinking. Angażuje się również w projekty ewaluujące polityki publiczne we wsepółpracy z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Edukację realizował w Polsce, UK, Niemczech i w USA. U podstaw jego pracy leży przekonanie, że „robienie innnowacji” wymaga złożonego zestawu kompetencji, które można – i trzeba – rozwijać w sposób ciągły. W życiu prywatnym pasjonat spędzania czasu na świeżym powietrzu, snowboardu i wspinaczki skałkowej. Jest założycielem Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych (www.warsztat.org.pl) oraz agencji hearts&heads (www.hshs.pl).

Tomasz Kulisiewicz
Sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka

 

Tomasz Kulisiewicz - absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik zespołów badawczych oraz firm doradczych, wykładowca. Publikacje m.in. w monografiach SGH, UKSW, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Óbuda. Sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka przy PTI, od 2011 r. w Radzie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Współzałożyciel i ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

dr Piotr Prokopowicz
psycholog i socjolog organizacji, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych

 

Dr Piotr Prokopowicz - psycholog i socjolog organizacji, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Post Doctoral Fellow w Culture Lab na Wydziale Psychologii University of Maryland. Współzałożyciel i partner we Freenovation, firmie doradczo-szkoleniowej zajmującej się diagnozą i wdrażaniem kultur innowacji. Specjalista w zakresie badań i rozwoju organizacji, rekrutacji i selekcji oraz analizy danych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, współpracownik i wykładowca Cologne Business School i Saint Mary's University w Halifax. Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów na temat socjologii i psychologii zarządzania. Członek European Association of Work and Organizational Psychology oraz Society for Industrial and Organizational Psychology. Jako doradca i szkoleniowiec Piotr pracował dla ponad setki organizacji, m.in Great Place to Work Europe, ING Bank Śląski, PZU, Motorola, Orlen Oil, Aviva, Bahlsen czy Greenpeace Polska. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek oraz pasjonat zarządzania (także własnym życiem) opartego na dowodach.

Jarosław Nuszczyński
Dyrektor Smyk i trener

 

Ma międzynarodowe doświadczenie na poziomie strategicznym i liderskim. Prowadził projekty dotyczące zmian, zarządzania kapitałem ludzkim, zwiększania zaangażowania pracowników i ich efektywności m.in. w USA, Włoszech, Niemczech, Europie wschodniej. Od ponad 20 lat prowadzenia treningów i projektów coachingowych - jego głównym obszarem doświadczenia jest nauka o zachowaniu. Ta pasja doprowadziła go do zrozumienia dlaczego ludzie robią rzeczy w konkretny sposób i co komunikują, kiedy milczą. Swoją wiedzę zdobywał u światowej klasy profesjonalistów jak Joa Navarro (FBI), Doug Whetstone, Patryk Wezowski. Pracował m.in. na stanowiskach Retail Operations Executive, dyrektor HR, trener i konsultant. Prowadził wykłady na SGH, SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Politechnice Łódzkiej.

Paulina Zadura
Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii

 

Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społeczno-ekonomicznych w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości (sektor przedsiębiorstw, startupy, klastry, administracja publiczna), projektowania nowych usług (instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw), prowadzenie badań ewaluacyjnych na temat efektywności i skuteczności udzielonego wsparcia.
W PARP organizuje także programy edukacyjne, w tym konferencje, warsztaty i spotkania networkingowe dla uczestników Narodowego Systemu Innowacji.

Z wykształcenia magister socjologii (Uniwersytet Warszawski), ukończyła także studia podyplomowe „Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” (Uniwersytet Warszawski) oraz „Transformacja cyfrowa biznesu” na Akademii Koźmińskiego w Warszawie.

dr Magdalena Jelonek
Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych.

 

Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Między innymi brała udział w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji - Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce czy w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.

Prof. dr hab Jarosław Górniak
Profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, statystycznej analizie danych, socjologii gospodarki i organizacji, ewaluacji i analizie polityk publicznych, rozwoju kompetencji i rynku pracy. Obecnie prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Rozwoju  a wcześniej dziekan (2012-2020) i prodziekan (2005-2012) Wydziału Filozoficznego UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. W latach 2016-2018 przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki. Kierownik naukowy projektu Bilans Kapitału Ludzkiego.

Piotr Piasecki
Prezes Zarządu w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

 

Współtwórca i Prezes Zarządu PIFS 2004-2008, oraz od 2014 nadal, trener, autor książek i publikacji na temat nowoczesnej edukacji i zarządzania biznesem, integrator środowiska edukacji pozaformalnej, reprezentujący sektor m.in. w Radzie Interesariuszy ZSK i Radzie Programowej ds. Kompetencji. Od września 2019 r. Animator , a obecnie również Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań mających na celu dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb sektora usług rozwojowych oraz doświadczenie w budowaniu zespołów, moderowaniu grup, facylitacji, prowadzeniu szkoleń i konsultingu zarządczym. Ekspert ds. rozwoju organizacji, przywództwa i zarządzania, posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Od wielu lat współpracuje z Min. Rozwoju, Min. Edukacji Narodowej i PARP w ewaluacji projektów i jako konsultant w kluczowych, strategicznych obszarach, w tym zmian legislacyjnych dot. edukacji pozaformalnej, m.in. ustawy o ZSK i nowego okresu programowania EFS.

Edyta Paul
Change Pilot w Rehau, Twórca Futurysci.pl

 

Pilot zmian. Inicjuje i koordynuje nowe projekty, związane z zarządzaniem zmianą, sprzedażą, tworzeniem nowych usług i produktów wewnątrz dużej korporacji oraz w firmach klientów.

Koordynuje projekty, związane z budowaniem uczących się organizacji, „od-uczaniem” i uczeniem się na nowo, tworzeniem i wdrażaniem innowacji, nowych produktów i usług wewnątrz organizacji oraz w firmach partnerów i klientów. Buduje nowe zespoły i wzmacnia ich kompetencje w „nowym świecie”. Wykorzystuje narzędzia Design Thinking, Lean StartUp, Agile, TRIZ przy wielu projektach. Buduje własne narzędzia, pomocne we wdrażaniu zmian. Certyfikowany trener FRIS, trener zarządzania zmianą, moderator i praktyk Design Thinking. Twórca Futuryści.pl.

Tomasz Brzostowski
Wiceprezes ds. nowoczesnych usług dla biznesu w Hitachi Vantara

 

Odpowiada za działalność centrów operacyjnych w Krakowie, Kuala Lumpur oraz w Hyderabad (Indie). Przed Hitachi pracował dla PriceWaterhouseCoopers w Holandii jak i IBM BTO w Polsce. Tomasz jest biegłym rewidentem (ACCA) oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA) jak i absolwentem Europejskiego Uniwersytetu ‘Viadrina’ we Frankfurcie nad Odrą. W ciągu ostatnich lat Tomasz blisko współpracował z krakowskimi uczelniami wyższymi (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński) pogłębiając współpracę między ‘nauką, edukacją i biznesem’.

Anna Borzeszkowska
Dyrektor HR Polska w Mondi Group

 

Ma za sobą ponad 27 letnie doświadczenie pracy w biznesie międzynarodowym jako dyrektor HR w Polsce, Europie, Afryce i Indiach.

Jest coachem ICC, EMCC, Cancer Coachem, psychoonkolgiem, oraz certyfikowanym nauczycielem Mindfulness.

Prowadzi też Instytut Redukcji Stresu i Rozwoju Osobistego. Wspiera osoby w obszarze zmian zawodowych i osobistych, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem oraz szeroko rozumianego rozwoju.

Ukończyła również studia z psychoonkologii na SWPS w Warszawie. Pracuje z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową wspierając je w procesie zdrowienia i w budowaniu nowego życia po chorobie. Założyła i prowadzi Fundację Onkologiczną Nieoczekiwana Podróż.

Nieustannie poszukuje nowego i rozwija się w życiu w wielu obszarach, poszerzając tym samym swój warsztat pracy.

Barbara Worek
dr hab. prof. UJ

 

Pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała, uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie Autorka i współautorka publikacji dotyczących polityk publicznych, metodologii badań, ewaluacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Od 2017 roku jest członkiem Rady Naukowej Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF).

Aleksandra Berg-Koza
Kierownik Sekcji Komunikacji i Rozwoju Systemu Bazy Usług Rozwojowych, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

 

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Od dwudziestu lat zajmuje się zawodowo wsparciem przedsiębiorców ze środków publicznych w obszarze szkoleń i doradztwa. Związana z projektem Bazy Usług rozwojowych od jego początku, we wrześniu tego roku skutecznie wprowadziła jej nową odsłonę.

Anna Gruszecka
Trener Biznesu, Coach i Mentor z 20 letnim doświadczeniem w biznesie oraz obszarze oceny potencjału i rozwoju talentów.

 

Wspiera organizacje oraz ludzi w rozwijaniu umiejętności miękkich, przywództwa i zarządzania kapitałem ludzkim. Pracuje indywidualnie jak i z grupami wspierając rozwój managerów oraz zespołów. Prowadzi warsztaty rozwojowe oraz programy Action Learning, coaching managerski, coaching High Potentials przygotowujący do objęcia nowej roli. Przeprowadziła setki godzin feedbackowych lub/i rozwojowych/coachingowych.

Specjalizuje się w tematach związanych z budowaniem samoświadomości, efektywnej komunikacji i współpracy, zarządzaniem różnorodnością, budowaniem zespołów, doskonaleniem kompetencji przywódczych oraz budowaniem odporności psychicznej.

Jako konsultant wspiera decydentów w ocenie potencjału i kompetencji kandydatów zarówno w procesach rekrutacji wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Mentor oraz trener współpracujący z Fundacją Liderek Biznesu EY, Fundacją Vital Voices Poland Chapter, Stowarzyszeniem Ekspertki Razem oraz inicjatywą Mentoring Walk.

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości korzystający w swojej pracy z kwestionariuszy i testów TalentQ (Elements – testy zdolności, Dimensions – Kwestionariusz osobowości, Drives – kwestionariusz motywacji), SHL, FRIS, MTQ48 – badanie Siły i Odporności Psychicznej, ExtendedDisc, Talentów Gallupa oraz SuperSkills. Action Learning Coach.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową, szkołę Erickson Coaching International, World Institute for Action Learning, Szkołę Trenerów Biznesu SET oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy kompetencji i potencjału oraz z zarządzania.

Sebastian Drzewiecki
Dyrektor zarządzający; Sabre Polska Sp. z o.o.

 

Strateg zarządzania. Od 15 lat kieruje zespołami i rozwojem dużych organizacji w obszarze nowych technologii. Rozwijał firmy od 240 do 700 pracowników, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym w Sabre, gdzie kieruje pracą 1500-osobowego centrum.

Sebastian to również inicjator i zaangażowany członek projektów związanych z budowaniem kapitału społecznego. Aktywnie działa w organizacjach wspierających rozwój młodych ludzi i przyszłych liderów, takich jak Technologia w spódnicy, Mentoring Walk (https://www.mentoringwalk.pl/), LeadersIN i ABSL. Za zaangażowanie i aktywne wsparcie agendy równości otrzymał tytuł Male Champion of Change.

Po godzinach realizuje autorski projekt „Nowoczesny Lider” (https://nowoczesnylider.pl/) - podcast skierowany do managerów, którzy chcą być skutecznymi i inspirującymi liderami. Wspólnie z gośćmi rozmawia o sprawdzonych, konkretnych rozwiązaniach oraz metodach stosowanych przez praktyków zarządzania.

Wolny czas z przyjemnością spędza na grze w golfa.

Szymon Czarnik
Instytut Socjologii UJ

 

Dr Szymon Czarnik, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (CEAPP), odpowiedzialny za opracowanie kwestionariusza, tworzenie bazy danych, oraz analizę statystyczną w Badaniu Ludności, będącym częścią projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych o charakterze marketingowym i społecznym. Współautor szeregu publikacji dotyczących rynku pracy, szczególnie zainteresowany kwestią różnic między płciami, w tym uwarunkowaniami segregacji zawodowej. Tłumacz książek o tematyce społecznej i ekonomicznej autorstwa m.in. Thomasa Sowella, Ludwiga von Misesa, Thomasa Woodsa i Hernando de Soto.

Marcin Kocór
dr hab. prof. UJ

 

Doktor habilitowany Marcin Kocór, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Od 20 lat związany z badaniami marketingowymi i społecznymi. Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniach rynku pracy, niedopasowania kompetencyjnego, sytuacji osób młodych na rynku pracy i rozwoju kompetencji. Autor licznych publikacji w tym obszarze. Współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Od 2008 roku w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego odpowiada za badania pracodawców oraz realizację sektorowych analiz kompetencji.

Krzysztof Kasparek
Instytut Socjologii UJ

 

Socjolog, psycholog. Doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych IS UJ. Specjalizuje się w ilościowych badaniach społecznych w perspektywie instytucjonalnej (rynek pracy, edukacja) oraz indywidualnej (zachowania seksualne, penitencjarystyka). Współtworzy krakowska scenę komediową w ramach projektów Comedy Lab - Laboratorium Komedii oraz Grupa Ludzi.

Anna Tarnawa
Kierownik sekcji badań i strategii Departament Analiz i Strategii PARP

 

Kieruje pracami Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności oraz kapitału ludzkiego.

Od 2017 r. zaangażowana w realizację projektu Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB, którego celem jest tworzenie i testowanie nowych narzędzi wspierania innowacyjności oraz animowanie współpracy i zwiększenie potencjału uczestników Narodowego Systemu Innowacji, na potrzeby którego prowadzone jest cykliczne badanie Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw wraz ze Wskaźnikiem Dojrzałości Innowacyjnej, prowadzone jest badanie dotyczące Startupów w Polsce, jak również stały Monitoring trendów krajowych i światowych w obszarze innowacyjności.

Posiada także doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, m.in.: Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation System (MIRRIS), którego celem było zachęcenie krajów do lepszego wykorzystania europejskich programów badawczych i innowacyjnych oraz zwiększenie ich udziału w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, SIMPACT – projekt poświęcony innowacjom społecznym oraz projekt badawczy Global Entrepreneurship Monitor. Od 2011 roku uczestniczy w GEM jako przedstawiciel zespołu reprezentującego Polskę – PARP i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, od 2016 r. jest liderem tego zespołu, w latach 2018-2019 członek Zarządu projektu GEM.

Autor, współautor i redaktor publikacji nt. stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, strategii działania mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorczości kobiet oraz finansowania działalności przedsiębiorstw. Główne obszary zainteresowań: ekosystemy przedsiębiorczości i innowacyjności, innowacje społeczne, motywacje jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, finansowanie działalności przedsiębiorstw.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową (kierunek Finanse i Bankowość), Staffordshire University, Wlk. Brytania (MA in Economics), studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami (SGH) oraz Akademię Ewaluacji (Euroreg, UW).

Katarzyna Olczak
Head of HR, GBS EMEA, Bain & Company

 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i komunikacji w środowisku międzynarodowych korporacji o zasięgu globalnym. Jest pasjonatką osiągania ponadprzeciętnych rezultatów przez organizacje i ludzi, coachem i mentorką wspierającą w szczególności szlifowanie umiejętności przywódczych, współzałożycielką Inicjatywy dla Różnorodności. Przez wiele lat pracowała w międzynarodowych firmach doradztwa strategicznego i personalnego, prowadząc projekty dla przedsiębiorstw aktywnych w obszarze przemysłowym, zaawansowanych technologii i usług profesjonalnych w regionie Europy Centralnej. Profesjonalnie i prywatnie promuje mentoring i coaching oraz twórcze sposoby poszukiwania rozwiązań i wspierania innowacji w organizacjach. Jest także certyfikowanym coachem i facylitatorem.

 

Artur Dzięgielewski
Artur Dzięgielewski

 

„Nie tylko nie pal za sobą mostów, ale przede wszystkim je buduj” – kierując się tą zasadą, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji do pracy buduję mosty swojej kariery już od ponad 20 lat. W tym czasie zdobywałem doświadczenie w branżach HR, TSL, finansowej, w sprzedaży i obsłudze klienta. Łączę zdobytą podczas edukacji, kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną, którą uzyskałem pracując w firmach o zróżnicowanych profilach działalności. Jestem ekspertem w dziedzinie HR, autorem tekstów o tematyce HR oraz Laureatem Konkursu Top HR Manager in Action 2019.

Dariusz Krzemiński
Group HR Director w CERSANIT

 

Ponad 20 lat pracy w HR. Współtworzył takie firmy jak Wirtualna Polska i Nordea. Zarządzał HR dla regionu CE w URSA, HR dla spółek SANHUA w regionie EMEA i dla SANHUA AWECO Global. W przeszłości wykładowca SWPS i WSB. Ukończył do tej pory 7 maratonów i zdobył koronę maratonów polskich.

Beata Bukowska
SearchNet International

 

Od ponad 20 lat związana z branżą doradztwa personalnego i HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management. Założycielka i członek Stowarzyszenia Interim Managers oraz członek rady programowej inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora stowarzyszenia SearchNet International.

Monika Dawid–Sawicka

Development Point

 

Ekspertka ds. rynku pracy z ponad 18 letnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się doradztwem w obszarze rozwoju potencjału zawodowego pracowników i budowy efektywnych organizacji. Pracuje z osobami indywidualnymi jak i firmami. Przygotowuje autorskie sesje wspierające rozwój zawodowy zespołów i kadry kierowniczej.

Posiada dyplom Erickson Certified Professional Coach oraz International Coach Federation na poziomie PCC. Facylitator wspierający zespoły i organizacje w momencie projektów i zmian. Trener narzędzia diagnostycznego Stylów Myślenia i Działania FRIS. Praktyk Analizy Transakcyjnej.

Autorka kilkudziesięciu tekstów, analiz i opracowań dotyczących strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i kapitału ludzkiego. Redaktor prowadzący wywiady z osobami zarządzającymi polskimi firmami. Współautorka raportów dotyczących polskiego rynku pracy: „Pracodawcy o rynku pracy” oraz „Rynek pracy widziany oczami pracodawców”. Członek zespołu realizującego pierwszą edycję badań Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2011-2014.

Organizatorka debat biznesowych. Pomysłodawczyni największego corocznego spotkania dyrektorów HR - HR Directors Summit oraz wielu konferencji dotyczących rozwoju pracowników, zespołów i firm.

Absolwentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania. Posiada również dyplom MBA.

Więcej: www.monikadawidsawicka.pl